(499) 189-01-65, (499) 189-08-14 (499) 186-53-54, (499) 180-05-19 (499) 180-77-03, (499) 180-77-04 (499) 180-77-14, (499) 180-77-20
МОСКВА 8 (499) 7-600-159 E-mail: nasoshimmash@mail.ru
подкатегория марка подача м3/ч напор м мощность дв.квт частота вращ.(об/мин) масса(кг) цена
насос Х  насос Х 50-32-125 взр 12,5 20        
насос Х  насос Х 50-32-160 б/дв 12,5 32        
насос Х  насос Х 50-32-160 12,5 32        
насос Х  насос Х 50-32-160 взр 12,5 32        
насос Х  насос Х 50-32-250 б/дв 12,5 80        
насос Х  насос Х 50-32-250 12,5 80        
насос Х  насос Х 50-32-250 взр 12,5 80        
насос Х  насос Х 50-32-250 12,5 80        
насос Х  насос Х 50-32-250 взр 12,5 80        
насос Х  насос Х 50-32-250 12,5 80        
насос Х  насос Х 50-32-250 взр 12,5 80        
насос Х  насос Х 65-50-125 б/дв 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 взр 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-160 взр 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 взр 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-160 25,0 32        
насос Х  насос Х 65-50-160 взр 25,0 32        
насос Х  насос Х45/31 б/дв 45,0 31        
насос Х  насос Х 45/31 (ЦГМ) 45,0 31        
насос Х  насос Х 45/31 взр 45,0 31        
насос Х  насос Х 45/31 (ЦГМ) 45,0 31        
насос Х  насос Х 45/31 взр 45,0 31        
насос Х  насос Х 80-50-160 б/дв 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-50-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-50-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-50-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 б/дв 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 взр 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 взр 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-65-160 взр 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-50-200 б/дв 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-200 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-200 взр 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-200 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-200 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-200 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-200 50,0 50        
насос Х  насос Х 80-50-250 б/дв 50,0 80        
насос Х  насос Х 80-50-250 50,0 80        
насос Х  насос Х 80-50-250 взр 50,0 80        
насос Х  насос Х 80-50-250 50,0 80        
насос Х  насос Х 45/240 б/дв 45,0 240        
насос Х  насос Х 45/240 45,0 240        
насос Х  насос Х 100-80-160 б/дв 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 взр 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 взр 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-80-160 взр 100,0 32        
насос Х  насос Х 100-65-200 б/дв 100,0 50        
насос Х  насос Х 100-65-200 100,0 50        
насос Х  насос Х 100-65-200 100,0 50        
насос Х  насос Х 100-65-250 б/дв 100,0 80        
насос Х  насос Х 100-65-250 100,0 80        
насос Х  насос Х 100-65-250 100,0 80        
насос Х  насос Х 100-65-315 б/дв 100,0 125        
насос Х  насос Х 100-65-315 100,0 125        
насос Х  насос Х 100-65-315 100,0 125        
насос Х  насос Х 150-125-315 б/дв 200,0 32        
насос Х  насос Х 150-125-315 200,0 32        
насос Х  насос Х 150-125-315 200,0 32        
насос Х  насос Х 150-125-315 200,0 32        
насос Х  насос Х 150-125-400 б/дв 200,0 50        
насос Х  насос Х 150-125-400 200,0 50        
насос Х  насос Х 150-125-400 200,0 50        
насос Х  насос Х 200-150-315 б/дв 315,0 32        
насос Х  насос Х 200-150-315 315,0 32        
насос Х  насос Х 200-150-315 315,0 32        
насос Х  насос Х 200-150-500 315,0 80        
насос Х  насос Х 65-50-125 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 ВЗГ 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-125 ВЗГ 25,0 20        
насос Х  насос Х 65-50-160 25,0 32        
насос Х  насос Х 80-50-160 50,0 32        
насос Х  насос Х 80-50-200 50,0 80        
насос Х  насос Х 50-32-125 12,5 20        
насос Х  насос Х 50-32-250 12,5 80        
насос Х  насос Х 100-65-200 100,0 50        
насос Х  насос Х 100-65-200 ВЗГ 100,0 50        
насос АХ  насос АХ 3/15 без дв. 3,0 15        
насос АХ  насос АХ 3/15 3,0 15        
насос АХ  насос АХ 40-25-125 б/дв 6,3 20        
насос АХ  насос АХ 40-25-125 6,3 20        
насос АХ  насос АХ 40-25-125 взр. 6,3 20        
насос АХ  насос АХ 40-25-160 взр. 6,3 32        
насос АХ  насос АХ 40-25-160 6,3 32        
насос АХ  насос АХ 50-32-125 12,5 20        
насос АХ  насос АХ 50-32-125 взр. 12,5 20        
насос АХ  насос АХ 50-32-160 12,5 32        
насос АХ  насос АХ 50-32-160 взр 12,0 32        
насос АХ  насос АХ 50-32-160 12,0 32        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 взр 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 взр 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-200 взр 12,0 50        
насос АХ  насос АХ 50-32-250 б/дв 12,0 80        
насос АХ  насос АХ 50-32-250 12,0 80        
насос АХ  насос АХ 50-32-250 взр 12,0 80        
насос АХ  насос АХ 65-40-200 взр 25,0 50        
насос АХ  насос АХ 65-40-200 25,0 50        
насос АХ  насос АХ 80-50-200 50,0 50        
насос АХ  насос АХ 100-65-315 б/дв 50,0 32        
насос АХ  насос АХ 100-65-315 50,0 32        
насос АХ  насос АХ 100-65-315 взр 50,0 32        
насос АХ  насос АХ 100-65-315 50,0 32        
насос АХ  насос АХ 100-65-315 взр 50,0 32        
насос АХ  насос АХ 100-65-400 б/дв 50,0 50        
насос АХ  насос АХ 100-65-400 50,0 50        
насос АХ  насос АХ 100-65-400 взр 50,0 50        
насос АХ  насос АХ 100-65-400 50,0 50        
насос АХ  насос АХ 125-80-200 б/дв 100,0 50        
насос АХ  насос АХ 125-80-200 (ЦГМ) 100,0 50        
насос АХ  насос АХ 125-80-250 б/дв 80,0 20        
насос АХ  насос АХ 125-80-250 (ЦГМ) 80,0 20        
насос АХ  насос АХ 125-80-250 взр 80,0 20        
насос АХ  насос АХ 125-80-250 (ЦГМ) 80,0 20        
насос АХ  насос АХ 125-80-250 взр 80,0 20        
насос АХ  насос АХ 125-100-315 б/дв 125,0 32        
насос АХ  насос АХ 125-100-315 125,0 32        
насос АХ  насос АХ 125-100-315 125,0 32        
насос АХ  насос АХ 125-100-400 б/дв 125,0 50        
насос АХ  насос АХ 125-100-400 125,0 50        
насос АХ  насос АХ 125-100-400 125,0 50        
насос АХ  насос АХ 150-125-315 б/дв 200,0 32        
насос АХ  насос АХ 150-125-315 200,0 32        
насос АХ  насос АХ 150-125-315 200,0 32        
насос АХ  насос АХ 200-150-400 без. 315,0 50        
насос АХ  насос АХ 200-150-400 315,0 50        
насос АХ  насос АХ 200-150-400 315,0 50        
насос ХП насос ХП 2/30-К-5 2,0 30        
насос ХП насос ХП 8/18д-0,2-П-М 8,0 18        
насос ХП насос ХП 8/18д-0,2-П-М 8,0 18        
насос ХП насос ХП 45/54-2,0-Е-Щ 45,0 54        
насос ХП насос ХП 45/54-2,0-И-Щ 45,0 40        
насос ХП насос ХП 45/54-2,0-Е-Щ 45,0 27        
насос ХП насос ХП 45/54-2,0-И-Щ 45,0 54        
насос ХП насос ХП 90/49-2,0-Е-Щ 90,0 49        
насос ХП насос ХП 90/49-2,0-И-Щ 90,0 45        
насос ХП насос ХП 90/49-2,0-Е-Щ 90,0 30        
насос ХП насос ХП 160/49-2,0-Е-Щ 160,0 49        
насос ХП насос ХП 160/49-2,0-И-Щ 160,0 49        
насос ХП насос ХП 160/49-2,0-Е-Щ 160,0 25        
насос ХП насос ХП 280/42-2,0-Е-Щ 280,0 42        
насос ХП насос ХП 280/42-2,0-И-Щ 280,0 42        
насос ХП насос ХП 280/42-2,0-Е-Щ 280,0 32        
насос ХП насос ХП 280/42-2,0-И-Щ 280,0 20        
насос АХП насос АХП 50-32-200-0,8 б/дв. 50,0 13        
насос АХП насос АХП 50-32-200-0,8 50,0 13        
насос АХП насос АХП 50-32-200-0,8 50,0 13        
насос АХП насос АХП 50-32-200-0,8 ВЗГ 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-1,3 б/дв. 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-1,3 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-1,3 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-1,3 ВЗГ 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,0 б/дв. 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,0 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,0 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,0 ВЗГ 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,5 б/дв. 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,5 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,5 50,0 12        
насос АХП насос АХП 50-32-200-2,5 50,0 12        
насос АХП насос АХП 65-50-160-0,8 б/дв. 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-0,8 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-0,8 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-1,3 б/дв. 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-1,3 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-1,3 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,0 б/дв. 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,0 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,0 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,5 б/дв. 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,5 32,0 25        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,5 32,0 25        
насос АХП насос АХП 45/31-1,8 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-1,8 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-1,8 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,0 б/дв 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,0 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,0 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,0 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,2 б/дв 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,2 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,2 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-2,2 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,0 б/дв 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,0 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,0 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,0 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,7 б/дв 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,7 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,7 45,0 31        
насос АХП насос АХП 45/31-3,7 45,0 31        
насос АХП насос АХП 80-65-160-0,8 б/дв. 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-0,8 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-0,8 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-0,8 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-1,3 б/дв. 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-1,3 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-1,3 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-1,3 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,0 б/дв. 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,0 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,0 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,0 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,5 б/дв. 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,5 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,5 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-65-160-2,5 32,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-0,8 б/дв 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-0,8 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-0,8 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-0,8 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-0,8 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-1,3 б/дв 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-1,3 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-1,3 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-1,3 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-1,3 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-2,0 б/дв 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-2,0 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-2,0 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-2,0 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-2,0 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-50-200-2,5 б/дв 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-32-200-2,5 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-32-200-2,5 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-32-200-2,5 50,0 50        
насос АХП насос АХП 80-32-200-2,5 50,0 50        
насос АХП насос АХП 65-160-2,0 ВЗГ 25,0 32        
насос АХП насос АХП 65-50-160-2,5 ВЗГ 25,0 32        
насос ТХИ насос ТХИ 8/40-1,3-м б/дв 8,0 40        
насос ТХИ насос ТХИ 8/40-1,3-м 8,0 40        
насос ТХИ насос ТХИ 8/40-1,3-м 8,0 28        
насос ТХИ насос ТХИ 90/49-1,3-Щ б/дв 90,0 49        
насос ТХИ насос ТХИ 90/49-1,3-Щ 90,0 49        
насос ТХИ насос ТХИ 90/49а-1,3-Щ 90,0 44        
насос ТХИ насос ТХИ 90/49б-1,3-Щ 90,0 36        
насос ТХИ насос ТХИ 160/29-1,3-Щ б/дв 160,0 29        
насос ТХИ насос ТХИ 160/29-1,3-Щ 160,0 29        
насос ТХИ насос ТХИ 160/29а-1,3-Щ 160,0 23        
насос ТХИ насос ТХИ 160/29б-1,3-Щ 160,0 19        
насос ТХИ насос ТХИ 45/31-1,3-Щ б/дв 45,0 31        
насос ТХИ насос ТХИ 45/31-1,3-Щ 45,0 31        
насос ТХИ насос ТХИ 45/31а-1,3-Щ 45,0 25        
насос КМХ насос КМХ 65-40-200  24,0 50        
насос КМХ насос КМХ 80-50-200  40,0 45        
насос ХЦМ насос ХЦМ             
насос ХЦМ насос ХЦМ 1/10В 1,0 10        
насос ХЦМ насос ХЦМ 3/25МВ 3,0 25        
насос ХЦМ насос ХЦМ 6/30МВ 6,0 30        
насос ХЦМ насос ХЦМ 9/25МВ 9,0 25        
насос ХЦМ насос ХЦМ 12/25МВ 12,0 25        
насос ХЦМ насос ХЦМ 20/25МВ 20,0 25        
насос ХЦМ насос ХЦМ 3/40 ВК 3,0 40        
насос ХМ(Е) насос ХМ(Е)            
насос ХЕ насос ХЕ            
насос ХО насос ХО            
насос ЦГ насос ЦГ            
насос БЭН насос БЭН            
насос ХМ насос ХМ            
насос КХМ насос КХМ            
насос АНЦ насос АНЦ            
насос ДХ насос ДХ            
насос ХД насос ХД            
насос ХБЕ насос ХБЕ            
насос ПНХ насос ПНХ            
насос АХВМС насос АХВМС            
насос ХВС насос ХВС            
насос ТХ насос ТХ            
насос АНМ насос АНМ            
насос IB насос IB            
насос КМХ насос КМХ            

Наши партнеры

тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19

мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru