(499) 189-01-65, (499) 189-08-14 (499) 186-53-54, (499) 180-05-19 (499) 180-77-03, (499) 180-77-04 (499) 180-77-14, (499) 180-77-20
МОСКВА 8 (499) 7-600-159 E-mail: nasoshimmash@mail.ru
подкатегория марка подача м3/ч напор м мощность дв.квт частота вращ.(об/мин) масса(кг) цена
насос НКВ насос НКВ 25-80-Г У2 25,0 80        
насос НКВ насос НКВ 30-120-Г У2 30,0 120        
насос НКВ насос НКВ 45-30-Г У2 45,0 30        
насос НКВ насос НКВ 50-55-Г У2 50,0 55        
насос НКВ насос НКВ 50-100-Г У2 50,0 100        
насос НКВ насос НКВ 30-60-Г У2 60,0 60        
насос НКВ насос НКВ 65-125-Г У2 65,0 125        
насос НКВ насос НКВ 80-50-Г У2 80,0 50        
насос НКВ насос НКВ 90-125-Г У2 90,0 125        
насос НКВ насос НКВ 90-140-Г У2 90,0 140        
насос НКВ насос НКВ 90-220-Г У2 90,0 220        
насос НКВ насос НКВ 125-90-Г У2 125,0 90        
насос НКВ насос НКВ 125-170-Г У2 125,0 170        
насос НКВ насос НКВ 140-135-Г У2 140,0 135        
насос НКВ насос НКВ 180-70-Г У2 180,0 70        
насос НКВ насос НКВ 200-45-Г У2 200,0 45        
насос НКВ насос НКВ 200-180-Г У2 200,0 180        
насос НКВ насос НКВ 225-120-Г У2 225,0 120        
насос НКВ насос НКВ 225-200-Г У2 225,0 200        
насос НКВ насос НКВ 240-90-Г У2 240,0 90        
насос НКВ насос НКВ 230-120-Г У2 330,0 120        
насос НКВ насос НКВ 330-150-Г У2 330,0 150        
насос НКВ насос НКВ 330-300-Г У2 330,0 300        
насос НКВ насос НКВ 340-105-Г У2 340,0 105        
насос НКВ насос НКВ 340-210-Г У2 340,0 210        
насос НКВ насос НКВ 350-50-Г У2 350,0 50        
насос НКВ насос НКВ 360-125-Г У2 360,0 125        
насос НКВ насос НКВ 450-70-Г У2 450,0 70        
насос НКВ насос НКВ 550-130-Г У2 550,0 550        
насос НПС насос НПС 65,0 500        
насос НПС насос НПС 120,0 750        
насос НПС насос НПС 200,0 700        
насос НСД насос НСД 120,0 700        
насос НСД насос НСД 210,0 700        
насос АНК насос АНК-16/125  16,0 125        
насос АНК насос АНК-16/70  16,0 70        
насос АНК насосАНК-65/35-125  35,0 125        
насос АНК насос АНК-65/35-240  35,0 240        
насос АНК насос АНК-65/35-70  35,0 70        
насос АНК насосАНК-65/35-125  65,0 125        
насос АНК насос АНК-65/35-240  65,0 240        
насос АНК насос АНК-65/35-70  65,0 70        
насос АНК насос АНК 200/370  120,0 370        
насос АНК насос АНК-200/120-120  120,0 120        
насос АНК насос АНК-200/120-120  200,0 120        
насос АНК насос АНК-200/370  200,0 370        
насос АНК насос АНК-210/200  210,0 200        
насос АНК насос АНК-210/80  210,0 80        
насос АНК насос АНК-560/335-120  335,0 120        
насос АНК насос АНК 560/180А  560,0 180        
насос АНК насос АНК-560/335-120  560,0 120        
насос АНК насос АНК-560/335-180  560,0 180        
насос НК насос 4.5,6 НК            
насос НКЭ насос НКЭ            
насос 12НА насос 12НА            
насос НВ(Е) насос НВ(Е)            
насос НДсН насос НДсН            
насос 8,12,14НД насос 8,12,14НД            
насос НПВ насос НПВ            
насос НМ насос НМ            
насос АКК насос АКК            
насос ЦНСнА насос ЦНСнА            
насос НГМ насос НГМ            
насос ТКА насос ТКА            

Наши партнеры

тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19

мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru